«

»

lis 20

Kasy fiskalne Warszawa – nowości w 2013

kasy fiskalne warszawa

Kasy fiskalne Warszawa, ministerstwo szykuje trochę nowości i odrobinę zmian na przyszły rok podatkowy.Po pierwsze i najważniejsze, projekt resortu finansów obniża limit obrotów, po przekroczeniu, których podatnik traci prawo do zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej. Proponują, by obecny limit w wysokości 40 tys. zł dla podatników kontynuujących działalność zmniejszyć do 20 tys. zł. Dla nowych podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku limit obrotów pozostał by w wysokości 20 tyś. zł rocznie.

Ministerstwo Finansów wysłało dopiero do uzgodnień projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalne warszawa.Rozporządzenie to będzie zawierało przepisy dotyczące zwolnień z obowiązku posiadania kas fiskalnych na lata 2013-2014.

Na szczęście Ministerstwo Finansów myśli nad  pozostawieniem większości zwolnień tzw. przedmiotowych z obowiązku stosowania kasy fiskalne warszawa, adresowanych do poszczególnych grup podatników.

Bardzo istotną zmianą od przyszłego roku będzie to, iż kasy fiskalne warszawa będą musiały mieć szkoły nauki jazdy. Fiskusowi znane są bowiem przypadki nadużyć podatkowych dokonywanych przez szkoły nauki jazdy polegające na zaniżaniu lub niewykazywaniu w księgach podatkowych przychodów z tytułu opłat za uczestnictwo w kursach. Ministerstwo Finansów planuje, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r.

kasy fiskalne warszawa

kasy fiskalne warszawa

Eksperci z Business Centre Club po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektu nowelizacji limitów i obniżenie z 40 do 20 tys. zł obrotów, którego przekroczenie oznacza konieczność prowadzenia ewidencji na kasy fiskalne warszawa uważają, że obniżenie limitu nie ograniczy szarej strefy, ale będzie stanowiło dodatkową barierę rozwoju dla firm z sektora MSP. W praktyce będzie to wyglądało tak, że obowiązkami zostaną objęte jednoosobowe mikro – firmy, w szczególności cały bardzo drobny handel. Ministerstwo Finansów uzasadnia obniżenie limitu wnioskami organów kontroli skarbowej dotyczącymi nadużyć podatkowych w związku z ukrywaniem przez podatników rzeczywistych obrotów z działalności. To dla czego Resort Finansów nie przewiduje zwiększenia nakładów na kontrole skarbowe. Okaże się, że będzie to martwe prawo, trudne do wyegzekwowania.

kasy fiskalne warszawa

Dodaj komentarz